ΕΤΑΙΡΟΣ

Γιώργος Μαστροκώστας

Επαγγελματική εμπειρία

Ο Γιώργος Μαστροκώστας είναι Εταίρος, δικηγόρος παρ’ Εφέταις.

Η νομική του δράση προσανατολίζεται κυρίως στον τομέα του εμπορικού, ναυτικού, αστικού, πτωχευτικού, ποινικού, διοικητικού, περιβαλλοντικού, τραπεζικού και  εμπράγματου δικαίου.

Ο Γιώργος Μαστροκώστας έχει ενεργήσει επιτυχώς και παρέχει νομική συμβουλή:

  • Στην Επαγγελματική Ένωση Επιχειρήσεων για τις θαλάσσιες και τουριστικές δραστηριότητες αναψυχής στην περιφέρεια της Χαλκιδικής σε συνδυασμό με το εταιρικό και περιβαλλοντικό δίκαιο και εκπροσωπεί την Ένωση και τα μέλη της ενώπιον των τοπικών αρχών, των κυβερνητικών οργάνων και των αρμόδιων δικαστηρίων,
  • Σε εταιρίες επί θεμάτων σχετικών με τη σύσταση νομικών οντοτήτων (προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες), ζητημάτων αστικής ευθύνης εταίρων και άλλων σχετικών με τη διοίκηση και τη λύση τους,
  • Εταιρίες Ενέργειας και Βιομάζας σε συνδυασμό με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τους κανονισμούς ενέργειας, καθώς και με ζητήματα που σχετίζονται με τις Δημόσιες Εγγραφές – Ενημερωτικά Δελτία ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
  • Για λογαριασμό της «Rescue Training International Ltd» επί διάφορων εμπορικών και εταιρικών θεμάτων και εκπροσωπώντας την εταιρία κατά τη σύναψη συμβάσεων, καθώς και σε διεθνείς υποθέσεις.

Ο Γιώργος Μαστροκώστας σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του  Bedfordshire στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατέχει μεταπτυχιακό Τίτλο στο Διεθνές Ναυτικό και Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Wales Swansea στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μιλάει άπταιστα την αγγλική γλώσσα.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com