Η Εταιρεία μας παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές συμβουλές επί όλων των ζητημάτων ναυτικού δικαίου, καθώς και επί πολυσύνθετων υποθέσεων διεθνούς και πολλαπλής δικαιοδοσίας, προς μία ευρεία γκάμα πελατών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναυτιλιακών, σε υποθέσεις δικαστικές ή μη. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαιτησία, τη διαπραγμάτευση και τη δικαστική διεκδίκηση υποθέσεων ναυτικού δικαίου, καθώς και την παροχή νομικής υποστήριξης για διάφορα ζητήματα, όπως:

 • Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, αξιώσεις για απώλεια ή ζημία φορτίων (εμπράγματες – ενοχικές αξιώσεις, θαλάσσια βάρη και ενέχυρα, συντηρητική κατάσχεση πλοίου και ασφάλεια, ασφαλιστικά μέτρα, αναγκαστική κατάσχεση),
 • Διαφορές από φορτωτικές και ναυλοσύμφωνα (ναύλωση ανά ταξίδι, χρονοναύλωση, ναύλωση γυμνού πλοίου),
 • Επιλογή σημαίας, κυριότητα και εγγραφή νηολογίου των εμπορικών πλοίων/πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων,
 • Αξιώσεις για απώλειες, συγκρούσεις πλοίων, επιθαλάσσιες αρωγές, αβαρίες, πυρκαγιά και εκθαλασσώσεις, ολική απώλεια, απομάκρυνση ναυαγίου, ρυμούλκηση και πλοήγηση, πετρελαϊκή ρύπανση από πλοία, απαιτήσεις επιβατών και σωματικές βλάβες και γενικά αξιώσεις που υπόκεινται σε διάφορες διεθνείς συμβάσεις ή εθνικές νομοθεσίες, όπως τον Ελληνικό Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (νόμος 3816/1958),
 • Αξιώσεις για σταλίες και αποζημιώσεις σε περιπτώσεις όπου παραβιάζεται ο συμφωνημένος χρόνος αναμονής στη σύμβαση,
 • Συμβάσεις ναυλώσεως εμπορευμάτων, διαφορές ναύλων και ρήτρα off-hire (υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνη σχετικά με την αξιοπλοΐα και τη συντήρηση του πλοίου, περιπτώσεις βλάβης του κινητήρα, κλπ),
 • Ίδρυση υποκαταστημάτων/παραρτημάτων, θυγατρικές ξένων ναυτιλιακών φορέων για δραστηριότητες που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διαχείριση, λειτουργία, μεσιτεία, ναύλωση, ρύθμιση αβαριών και την ασφάλιση των μη επιβατηγών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία,
 • Διεκπεραίωση και επίλυση τελωνειακών διαφορών, έκδοση αδειών εισαγωγής – εξαγωγής, τελωνειακοί κανονισμοί, τελωνειακές παραβάσεις – πρόστιμα και κατάσχεση των προϊόντων, θαλάσσιοι κανονισμοί,
 • Περιορισμό της ευθύνης των πλοιοκτητών, ναυλωτών, διαχειριστών,
 • Ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών δρομολογίων και νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μεταφοράς αγαθών με υψηλής χωρητικότητας ποντοπόρα πλοία, πλοία roll-on / roll-off που εκτελούν τακτικά προγραμματισμένα δρομολόγια,
 • Θαλάσσια ασφάλιση, ζητήματα που προκύπτουν από P & I Clubs, ασφαλιστές πλοίου και φορτίου,
 • Διαφορές σχετικά με την πλοιοκτησία ή την κατοχή σκάφους,
 • Λειτουργία λιμένων, διαδικασίες, δημόσιες αρχές,
 • Συμβάσεις πώλησης πλοίου, αγορά, διαφορές από συμβάσεις ναυπήγησης και επισκευής,
 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας θαλαμηγών, εγγραφή νηολογίου σκαφών και υπεράκτιες σημαίες, οργάνωση κυριότητας ελληνικών και υπεράκτιων πλοίων αναψυχής, ναύλωση, σύσταση – διαχείριση – συγκρότηση μετοχών και κεφαλαίου – λύση εταιριών

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com