Οι Δικηγόροι μας διαθέτουν την εμπειρία και την ικανότητα για παροχή άρτιων νομικών υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους του εμπορικού δικαίου. Με την πολυετή εμπειρία μας, έχουμε διαμορφώσει στρατηγικές και αποκτήσει αποδεδειγμένη πλέον αναγνώριση για την ποιοτική και εξειδικευμένη ενασχόλησή μας στον τομέα του εμπορικού δικαίου. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκ βάθους κατανόηση των ζητημάτων που απασχολούν τους πελάτες μας και προσφέρουμε υλοποιήσιμες εμπορικές λύσεις. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επίλυση εμπορικών διαφορών, τη διαιτησία, τη διαπραγμάτευση και τη δικαστική επίλυση των διαφορών ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου και αρχής στους παρακάτω τομείς:

  • Εμπορικές συμβάσεις και διαφορές εξαιτίας της παραβίασης συμβατικών όρων, συμφωνιών και εγγυήσεων,
  • Συμβάσεις διανομής, κάθε είδος νομικών συμβάσεων μεταξύ προμηθευτών και διανομέων αγαθών, όπως συμφωνίες αποστολής, άδειας, κατασκευής, τήρησης διαδικασίας, προϊόντων, λιανικής πώλησης, πωλήσεων εν γένει, προμηθευτών, εγγυήσεων, εμπιστευτικότητας, αντιπροσώπευσης και πρακτορείας, συμβάσεων αποκλειστικότητας – μη αποκλειστικότητας, και εντολών αγοράς,
  • Διασυνοριακές συναλλαγές και κοινοπραξίες,
  • Εμπορικές μισθώσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 34/1995, όπως τροποποιήθηκε, μισθωτικές συμβάσεις και διαφορές, έναρξη-διάρκεια-είδος-λύση και λήξη μισθώσεων, αποκατάσταση της νομής μισθίων,
  • Διαφορές που πηγάζουν από το διεθνές εμπόριο και πωλήσεις αγαθών,
  • Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων,
  • Εμπορικό δίκαιο εισαγωγών – εξαγωγών, Εθνικό και Ενωσιακό Τελωνειακό Δίκαιο, Νομοθεσία και Διαδικασίες, φορολογικά και τελωνιακά ζητήματα, διασαφήσεις και φορτωτικά έγγραφα προς υποβολή στις τελωνειακές αρχές (εμπορικά τιμολόγια, έγγραφα μεταφοράς, πιστοποιητικά ασφάλισης, πιστοποιητικά προέλευσης, πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR1 ή ATR1, πιστοποιητικά διαμετακόμισης T2L), καθώς και τη διαδικασία κοινοτικής διαμετακόμισης,
  • Εκκαθάριση, πτώχευση και αναδιοργάνωση,
  • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασία εμπορικού σήματος, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την άσκηση των πνευματικών δικαιωμάτων και μέτρα για την αποφυγή της παραχάραξης,
  • Fast Track Επενδυτικοί Νόμοι, καθοδήγηση προς ιδιώτες και επιχειρήσεις σχετικά με το νόμο 4146/2013 περί «Διαμόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» και άλλων επενδυτικών νόμων.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com