Η Εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις δικαστικές διαδικασίες και την υποβολή προσφυγών ενώπιον των αρμόδιων περιφερειακών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει και χειρίζεται επιτυχώς υποθέσεις μεταξύ του Κράτους, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ιδιωτών, συνδράμοντας τους πελάτες μας στην ερμηνεία σύνθετων διοικητικών νομικών ζητημάτων. Τα νομικά διοικητικά ζητήματα και οι διαφορές με τις οποίες ασχολείται η Εταιρεία μας περιλαμβάνει:

  • Πάσης φύσης διοικητικά θέματα που σχετίζονται με τις εταιρίες, το εμπόριο, τις συναλλαγές και τις μεταφορές,
  • Διαδικασίες σχετικά με την παραχώρηση αδειών δημοσίων χώρων σε καταστήματα για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας τους, καθώς και θέματα αδειών για υπαίθριο εμπόριο και αγορές,
  • Πρόστιμα και φόρους που έχουν επιβληθεί λόγω τελωνιακών παραβάσεων και παραβιάσεων του νόμου,
  • Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβίαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, του ασφαλιστικού δικαίου και της νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,
  • Δημόσιο δίκαιο και υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων,
  • Φορολογικές παραβάσεις και ζητήματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, καθώς και υποθέσεις χρεών προς το δημόσιο,
  • Υποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης του δημοσίου.

Πέραν τούτου, η Εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές που αφορούν διαγωνισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα επί όλων των αμφιλεγόμενων ή μη νομικών θεμάτων που ανακύπτουν από δημόσιους διαγωνισμούς, δημόσια έργα και δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, παρέχουμε νομική συμβουλή επί μονίμου βάσεως σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιους Οργανισμούς, όπως το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, και υποστηρίζουμε νομικά τους πελάτες μας που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα (κοινοπραξίες, νομικά πρόσωπα, εταιρείες και ιδιώτες) σε σωρεία ζητημάτων που αφορούν το Διοικητικό δίκαιο και το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων. Η φιλοσοφία της Εταιρείας μας προϋποθέτει προσεκτικό και λεπτομερή χειρισμό των υποθέσεών μας, με σεβασμό στους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών νομοθετικών πλαισίων. Συγκεκριμένα, εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των δικαστικών αρχών, των επιτροπών επανεξέτασης και των Δικαστηρίων, σε σχέση με ζητήματα και διαφορές που προκύπτουν σε κάθε στάδιο των δημόσιων διαγωνισμών, και παρέχουμε νομικές συμβουλές για την καταλληλότερη διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τα κριτήρια και τη διαδικασία ανάθεσης, καθώς και για την προτεινόμενη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας σύμβασης μετά τη σύναψή της.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com