Σχολιασμός στον Άρειο Πάγο

Τριαντάφυλλος Σταυρακίδης, Σχολιασμός σχετικά με την υπ’ αριθμ. 2263/2013 απόφαση του Α.Π, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική Δικαιοσύνη τεύχος 6/2014.

Η απόφαση αυτή ασχολήθηκε με ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα του ναυτικού δικαίου, που είναι το δικαίωμα περιορισμού της ευθύνης από ναυτικές απαιτήσεις και θεωρείται ότι ως η κορυφαία απόφαση στον τομέα αυτό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που το Ανώτατο Δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει επί του ζητήματος αυτού. Ο πλοιοκτήτης έχει, με βάση τις ρυθμίσεις της ΔΣ LLMC, το δικαίωμα να περιορίσει το ποσό της οφειλόμενης αποζημίωσης για ναυτικές απαιτήσεις, εκτός εάν διαπράξει πταίσμα ορισμένου βαθμού (δόλο ή ηθελημένη κακή διαχείριση), οπότε, με βάση το άρθρο 4 της ΔΣ LLMC θα πρέπει να στερηθεί του δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης του. Σε διεθνές επίπεδο, υπήρξαν δύο προσεγγίσεις για την ερμηνεία της εν λόγω διάταξης. Η πρώτη βασίστηκε στη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 4. Μια τέτοια ερμηνεία ευνοεί τον σκοπό της δημιουργίας ενός απροσπέλαστου ορίου για την ευθύνη και το δεύτερο υποστηρίζεται σε ορισμένες έννομες τάξεις (π.χ Γαλλική) και ευνοεί μια ευρύτερη ερμηνεία η οποία οδηγεί σε ευκολότερη απώλεια του δικαιώματος περιορισμού. Η παραπάνω απόφαση στηρίζεται στην προσέγγιση του κοινού δικαίου και εξηγεί τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τον πλοιοκτήτη να χάσει το δικαίωμά του να περιορίσει την ευθύνη του. Παράλληλα, αναπτύσσει την επίδραση καθεμιάς από τις δύο προτεινόμενες ερμηνείες στα δικαιώματα τόσο του πλοιοκτήτη όσο και των ναυτικών πιστωτών.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com