Συνδυασμένες μεταφορές και συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας Γρηγορότερα – Ασφαλέστερα- Οικονομικότερα

Ο Γιώργος Μαρωνίδης έδωσε ομιλία σχετικά με τις διαδικασίες των συνδυασμένων μεταφορών και το θεσμικό πλαίσιο στην διάσκεψη του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ευκολότερη – ασφαλέστερη και λιγότερο δαπανηρή (πιο κερδοφόρα) συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία στο πλαίσιο των συνδυασμένων μεταφορών” στις 12/6/2015.

Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενισχυθεί η δημόσια συζήτηση για τη Διαμόρφωση του Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης 2014-2020 στον τομέα των μεταφορών και ειδικός στόχος ήταν να τεθεί διάλογος σχετικά με την συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία στις συνδυασμένες μεταφορές, έτσι ώστε οι δύο χώρες να μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικότερα στα διεθνή και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Κατά τη διάσκεψη τονίστηκε ότι περαιτέρω επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν στον τομέα του οδικού, σιδηροδρομικού και του θαλάσσιου δικτύου. Επίσης, μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν τα θέματα των θεωρήσεων για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες, οι κακές υποδομές στους συνοριακούς σταθμούς, η διαχείριση των διμερών αδειών διέλευσης και ο χαμηλός βαθμός πληρότητας των οχημάτων, δεδομένου ότι παρατηρείται το γεγονός των πολλών κενών οχημάτων.

Ο Γιώργος Μαρωνίδης εξήγησε τη νομική έννοια και τη φύση των συνδυασμένων μεταφορών σε σχέση με τη φορτωτική πολυτροπικής μεταφοράς και επεσήμανε ότι οι συνδυασμένες μεταφορές ισχύουν κατά βάση για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Επίσης, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύμβαση συνδυασμένης μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εξήγησε επίσης τους κύριους λόγους για την απουσία νομικού πλαισίου και πρότεινε ότι τα θέματα της ευθύνης του μεταφορέα θα πρέπει να ρυθμίζονται είτε από το ισχύον δίκαιο του τρόπου μεταφοράς στον τόπο όπου πραγματοποιήθηκε η ζημία, είτε ενιαία ανεξάρτητα από τον τόπο όπου η ζημία επήλθε και ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς. Τέλος, η ομιλία του ολοκληρώθηκε με την ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής και της διεθνούς νομοθεσίας και πρακτικής κάνοντας αναφορά σε πιθανές μελλοντικές προοπτικές από νομικής άποψης.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com