Νέο θεσμικό πλαίσιο και βιώσιμες συμμαχίες μεταφορών

Ο Γιώργος Μαρωνίδης στις 26 & 28/02/2011, ενημέρωσε μεταφορείς, ενώσεις – συνδικάτα μεταφορέων και μεταφορικές εταιρίες, στα σεμινάρια που έλαβαν χώρα μέσα στα πλαίσια της 3ης Διεθνούς Έκθεσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics, με θέματα: α) «νέο θεσμικό πλαίσιο και βιώσιμες συμμαχίες μεταφορών», που διοργανώθηκε από το περιοδικό Cargo Plus και β) «Μια Επισκόπηση για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των Συνδυασμένων Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR/RID/IMDG/IATA-DGR)» που συνδιοργανώθηκε από τις επιχειρήσεις «3S LIFE CYCLE CHEMICAL MANAGEMENT SERVICES» και «o.mind creatives», υπό την αιγίδα του «Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων– ΠΣΣΑΜΕΕ», που πραγματοποιήθηκαν στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Αθηνών – Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας.

Στο 1ο σεμινάριο ο Γιώργος Μαρωνίδης ξεκίνησε την ομιλία του θέτοντας τα εξής ερωτήματα:

«Υπάρχει κάποιο έρεισμα στο νόμο, για τη διενέργεια διεθνούς μεταφοράς, από τα φορτηγά που λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εθνικές μεταφορές;» και «Έχουν δικαίωμα να διενεργήσουν διεθνείς μεταφορές τα φορτηγά με άδεια εθνικών μεταφορών;». Ακολούθως, εξήγησε στους παρευρισκόμενους τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις τροποποιήσεις που έλαβαν χώρα μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 3887/2010, που διέπει τις οδικές μεταφορές οι οποίες διενεργούνται από φορτηγά (νομαρχιακές– εθνικές – διεθνείς). Τέλος, ολοκλήρωσε την ομιλία του επισημαίνοντας τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες του νόμου 3887/2010 και πρότεινε ότι συγκεκριμένα σημεία και άρθρα του προαναφερόμενου νόμου, πρέπει να ερμηνευθούν καλύτερα, να τροποποιηθούν και να αλλαχθούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η ίδρυση μεταφορικών επιχειρήσεων.

Στο 2ο σεμινάριο ο Γιώργος Μαρωνίδης παρείχε στους συμμετέχοντες, επικαιροποιημένη πληροφόρηση υπό το πρίσμα της εθνικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας της Ε.Ε. και των συναφών Οδηγιών/Κανονισμών, σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και τις βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που αφορούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Εν κατακλείδι, έκανε μια περίληψη των νομικών ζητημάτων που προκύπτουν σε παγκόσμιο επίπεδο και εξήγησε τις αρχές ευθύνης, που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων μέσα από αναφορές στα διδάγματα και πορίσματα της νομολογίας.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com