Ελληνικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Πολυτροπικότητας

Ο Γιώργος Μαρωνίδης συμμετείχε ως ομιλητής στη διάσκεψη σχετικά με τη δημιουργία ενός Ελληνικού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Πολυτροπικότητας υπό την επωνυμία «ΕΚΑΠ», που πραγματοποιήθηκε στις 16-12-2014 στο “Μακεδονία Παλλάς” στη Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε από τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου «ADB Multiplatform» στην Ελλάδα, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης “Α.Π.Θ”, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης “Ε.Ε.Θ.” και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης “Ο.Λ.Θ”.

Έκανε μια εμπεριστατωμένη νομική ανάλυση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των συνδυασμένων μεταφορών με αναφορά σε δικαστικά ζητήματα και πτυχές της νομολογίας και υπέβαλε τις νομοθετικές του προτάσεις και απόψεις για τη διευκόλυνση των συνδυασμένων μεταφορών. Συγκεκριμένα, πρότεινε ότι οι κύριοι στόχοι του Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης της Πολυτροπικότητας «ΕΚΑΠ» θα πρέπει να είναι: α) η ευαισθητοποίηση και η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών σε εθνικό επίπεδο καθώς και η στήριξη της ανάπτυξης της βιομηχανίας, β) η διάδοση των πολυτροπικών μεταφορών, η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις νέες εξελίξεις σε ένα στοχευμένο κοινό, γ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε σχέση με τις συνδυασμένες μεταφορές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προωθήσει τη γνώση για να βελτίωση των μεταφορών και logistics προς την κατεύθυνση αυτή, δ) η διατύπωση και η ανάπτυξη στρατηγικών μέσω συζητήσεων με οργανισμούς και ιδρύματα για την εφαρμογή σχετικών πολιτικών στην Ελλάδα, ε) η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών των συνδυασμένων μεταφορών, με ιδιαίτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και, τέλος, στ) η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που προωθούν τις συνδυασμένες μεταφορές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενεργή συμμετοχή σε διακρατικά δίκτυα που ασχολούνται με την εν λόγω βιομηχανία.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com