Ελαττωματικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

Τριαντάφυλλος Σταυρακίδης, «Ελαττωματικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας” (Νομική Βιβλιοθήκη, 2015)

Το θέμα στο οποίο εστίασε αυτό το βιβλίο ήταν η ακύρωση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το ελληνικό εταιρικό δίκαιο, δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που μπορεί να είναι αποτέλεσμα πλημμελούς σύνθεσης του συμβουλίου ή παραβίασης των δικαιωμάτων πληροφόρησης των μελών του συμβουλίου. Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη στην ελληνική βιβλιογραφία το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί με την εφαρμογή των γενικών διατάξεων και των αρχών του Αστικού Κώδικα, κάτι που σημαίνει ότι όλες οι ελαττωματικές αποφάσεις είναι άκυρες εξ υπαρχής, ανεξάρτητα από τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης. Η ακαμψία αυτής της προσέγγισης εξετάζεται με κριτική διάθεση, καθώς οδηγεί σε αντιφατικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, ήταν απαραίτητη μια μεταβολή του τρόπου θεώρησης, με σκοπό την αντιμετώπιση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου με τον τρόπο αντίστοιχο με αυτόν τον αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό, οι ελαττωματικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να προσεγγιστούν σύμφωνα με τον κανόνα της ακυρωσίας, όπως ισχύει ήδη για τις ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 35α επ. του κ.ν. 2190/1920.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com