Απόφαση 37/2015 Εφετείου Πειραιώς, Πειραϊκή Νομολογία 4/2015

Γιώργος Μαρωνίδης, Απόφαση 37/2015 Εφετείου Πειραιώς, Πειραϊκή Νομολογία 4/2015

Η εν λόγω απόφαση ασχολήθηκε με μια περίπτωση όπου ο θαλάσσιος μεταφορέας παρείχε ένα εμπορευματοκιβώτιο στον φορτωτή, το οποίο ωστόσο δεν επεστράφη εντός του συμφωνηθέντος χρόνου μετά το πέρας της θαλάσσιας μεταφοράς. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις το ζήτημα που εγείρεται σε όλο και περισσότερες συμβάσεις θαλάσσιας μεταφοράς έχει να κάνει με το εάν η χρησιμοποίηση του εμπορευματοκιβωτίου για χρονικό διάστημα πέραν του συμφωνηθέντος νομιμοποιεί τον πάροχο του εμπορευματοκιβωτίου, εν προκειμένω τον θαλάσσιο μεταφορέα να αξιώσει επιπρόσθετη αμοιβή από τον φορτωτή ή τον παραλήπτη του φορτίου και εάν ναι επί ποίας νομικής βάσης. Το ζήτημα είναι μεγάλης σημασίας τόσο περισσότερο που το ισχύον καθεστώς των επισταλιών εμπορευματοκιβωτίου δεν έχει μέχρι σήμερα αποσαφηνιστεί ούτε στο ελληνικό δίκαιο αλλά ούτε και διεθνές επίπεδο. Το δικαστήριο κατέστησε σαφές, για πρώτη φορά σε επίπεδο ελληνικού δικαίου, ότι ο θαλάσσιος μεταφορέας θα πρέπει να αποζημιωθεί για κάθε διαφυγόν κέρδος που έχει υποστεί λόγω της καθυστερημένης επιστροφής των εμπορευματοκιβωτίων. Επίσης, τόνισε ότι η αξίωση αυτή του θαλάσσιου μεταφορέα θα πρέπει να βασιστεί στις διατάξεις του Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού δικαίου που ρυθμίζουν το ζήτημα των επισταλιών πλοίου, καθώς η παροχή ενός εμπορευματοκιβωτίου στον φορτωτή έχει όμοια φύση με τη σύμβαση παροχής πλοίου στο πλαίσιο της ναύλωσης κατά ταξίδι.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com